zakładna forma słowasłódk

SgDuPl
Nomsłódksłódkajsłódki
Gensłódkasłódkowsłódkow
Datsłódkejsłódkomajsłódkam
Accsłódksłódkajsłódki
Instr (z/ze)słódkomsłódkomajsłódkami
Loc (wo)słódkusłódkomajsłódkach
Vocsłódko11
1 wokatiw runa so nominatiwej