zakładna forma słowasłodźadło

SgDuPl
Nomsłodźadłosłodźadlesłodźadła
Gensłodźadłasłodźadłowsłodźadłow
Datsłodźadłusłodźadłomajsłodźadłam
Accsłodźadłosłodźadlesłodźadła
Instr (z/ze)słodźadłomsłodźadłomajsłodźadłami
Loc (wo)słodźadlesłodźadłomajsłodźadłach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej