zakładna forma słowasłodźizny

Nomsłodźizny
Gensłodźiznow
Datsłodźiznam
Accsłodźizny
Instr (z/ze)słodźiznami
Loc (wo)słodźiznach