zakładna forma słowawobhladać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwobhladać
transgresiw (pf)wobhladawši


prezpret (p)
Singular1. wos.wobhladamwobhladach
2. wos.wobhladašwobhlada
3. wos.wobhladawobhlada

prezpret (p)
Dual1. wos. wobhladamojwobhladachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wobhladatajwobhladaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wobhladatejwobhladaštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wobhladamywobhladachmy
2. wos.wobhladaćewobhladašće
3. wos.wobhladaja
wobhladaju
wobhladachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwobhladałwobhladaławobhladało
Plwobhladaliwobhladali
wobhladałe
Duwobhladałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wobhladajmojwobhladajmy
2. wos.wobhladajwobhladajtajwobhladajtejwobhladajće
3. wos.


SgDuPl
Nomwobhladanjewobhladaniwobhladanja
Genwobhladanjawobhladanjowwobhladanjow
Datwobhladanjuwobhladanjomajwobhladanjam
Accwobhladanjewobhladaniwobhladanja
Instr (z/ze)wobhladanjomwobhladanjomajwobhladanjemi
Loc (wo)wobhladanjuwobhladanjomajwobhladanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwobhladanywobhladanawobhladane
Genwobhladaneho
wobhladanoh2
wobhladanejewobhladaneho
wobhladanoh2
Datwobhladanemu
wobhladanom2
wobhladanejwobhladanemu
wobhladanom2
Accwobhladaneho
wobhladanoh2
wobhladanywobhladanuwobhladane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobhladanymwobhladanejwobhladanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwobhladanajwobhladanej
Genwobhladaneju
Datwobhladanymaj
Accwobhladanejuwobhladanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobhladanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwobhladaniwobhladane
Genwobhladanych
Datwobhladanym
Accwobhladanychwobhladane
Instr (z/ze)wobhladanymi
Loc (wo)wobhladanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje