zakładna forma słowawobhladnyć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwobhladnyć
transgresiw (pf)wobhladnywši


prezpret (p)
Singular1. wos.wobhladnuwobhladnych
2. wos.wobhladnješwobhladny
3. wos.wobhladnjewobhladny

prezpret (p)
Dual1. wos. wobhladnjemojwobhladnychmoj
2.-3. wos.m
Rat
wobhladnjetajwobhladnyštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wobhladnjetejwobhladnyštej

prezpret (p)
Plural1. wos.wobhladnjemywobhladnychmy
2. wos.wobhladnjećewobhladnyšće
3. wos.wobhladnuwobhladnychu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwobhladnyłwobhladnyła
wobhladła
wobhladnyło
wobhladło
Plwobhladnyli
wobhladli
wobhladnyli
wobhladli
wobhladnyłe
wobhladłe
Duwobhladnyłoj
wobhladłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wobhladnimojwobhladnimy
2. wos.wobhladniwobhladnitajwobhladnitejwobhladniće
3. wos.


SgDuPl
Nomwobhladnjenjewobhladnjeniwobhladnjenja
Genwobhladnjenjawobhladnjenjowwobhladnjenjow
Datwobhladnjenjuwobhladnjenjomajwobhladnjenjam
Accwobhladnjenjewobhladnjeniwobhladnjenja
Instr (z/ze)wobhladnjenjomwobhladnjenjomajwobhladnjenjemi
Loc (wo)wobhladnjenjuwobhladnjenjomajwobhladnjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwobhladnjenywobhladnjenawobhladnjene
Genwobhladnjeneho
wobhladnjenoh2
wobhladnjenejewobhladnjeneho
wobhladnjenoh2
Datwobhladnjenemu
wobhladnjenom2
wobhladnjenejwobhladnjenemu
wobhladnjenom2
Accwobhladnjeneho
wobhladnjenoh2
wobhladnjenywobhladnjenuwobhladnjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobhladnjenymwobhladnjenejwobhladnjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwobhladnjenajwobhladnjenej
Genwobhladnjeneju
Datwobhladnjenymaj
Accwobhladnjenejuwobhladnjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobhladnjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwobhladnjeniwobhladnjene
Genwobhladnjenych
Datwobhladnjenym
Accwobhladnjenychwobhladnjene
Instr (z/ze)wobhladnjenymi
Loc (wo)wobhladnjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje