zakładna forma słowazačuwać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwzačuwać
transgresiw (prez)začuwajo


prezpret (ip)
Singular1. wos.začuwamzačuwach
2. wos.začuwašzačuwaše
3. wos.začuwazačuwaše

prezpret (ip)
Dual1. wos. začuwamojzačuwachmoj
2.-3. wos.m
Rat
začuwatajzačuwaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
začuwatejzačuwaštej

prezpret (ip)
Plural1. wos.začuwamyzačuwachmy
2. wos.začuwaćezačuwašće
3. wos.začuwaja
začuwaju
začuwachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzačuwałzačuwałazačuwało
Plzačuwalizačuwali
začuwałe
Duzačuwałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.začuwajmojzačuwajmy
2. wos.začuwajzačuwajtajzačuwajtejzačuwajće
3. wos.


SgDuPl
Nomzačuwanjezačuwanizačuwanja
Genzačuwanjazačuwanjowzačuwanjow
Datzačuwanjuzačuwanjomajzačuwanjam
Acczačuwanjezačuwanizačuwanja
Instr (z/ze)začuwanjomzačuwanjomajzačuwanjemi
Loc (wo)začuwanjuzačuwanjomajzačuwanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzačuwacyzačuwacazačuwace
Genzačuwaceho
začuwacoh2
začuwacejezačuwaceho
začuwacoh2
Datzačuwacemu
začuwacom2
začuwacejzačuwacemu
začuwacom2
Acczačuwaceho
začuwacoh2
začuwacyzačuwacuzačuwace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
začuwacymzačuwacejzačuwacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzačuwacajzačuwacej
Genzačuwaceju
Datzačuwacymaj
Acczačuwacejuzačuwacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
začuwacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzačuwacyzačuwace
Genzačuwacych
Datzačuwacym
Acczačuwacychzačuwace
Instr (z/ze)začuwacymi
Loc (wo)začuwacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzačuwanyzačuwanazačuwane
Genzačuwaneho
začuwanoh2
začuwanejezačuwaneho
začuwanoh2
Datzačuwanemu
začuwanom2
začuwanejzačuwanemu
začuwanom2
Acczačuwaneho
začuwanoh2
začuwanyzačuwanuzačuwane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
začuwanymzačuwanejzačuwanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzačuwanajzačuwanej
Genzačuwaneju
Datzačuwanymaj
Acczačuwanejuzačuwanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
začuwanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzačuwanizačuwane
Genzačuwanych
Datzačuwanym
Acczačuwanychzačuwane
Instr (z/ze)začuwanymi
Loc (wo)začuwanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje