zakładna forma słowaznerwoznjeć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwznerwoznjeć
transgresiw (prez)znerwoznjejo


prezpret (ip)
Singular1. wos.znerwoznjamznerwoznjach
2. wos.znerwoznješznerwoznješe
3. wos.znerwoznjaznerwoznješe

prezpret (ip)
Dual1. wos. znerwoznjamojznerwoznjachmoj
2.-3. wos.m
Rat
znerwoznjatajznerwoznještaj
m   f   n
Anim, Inanim.
znerwoznjatejznerwoznještej

prezpret (ip)
Plural1. wos.znerwoznjamyznerwoznjachmy
2. wos.znerwoznjećeznerwoznješće
3. wos.znerwoznjeja
znerwoznjeju
znerwoznjachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgznerwoznjałznerwoznjałaznerwoznjało
Plznerwoznjeliznerwoznjeli
znerwoznjałe
Duznerwoznjałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.znerwoznjejmojznerwoznjejmy
2. wos.znerwoznjejznerwoznjejtajznerwoznjejtejznerwoznjejće
3. wos.


SgDuPl
Nomznerwoznjenjeznerwoznjeniznerwoznjenja
Genznerwoznjenjaznerwoznjenjowznerwoznjenjow
Datznerwoznjenjuznerwoznjenjomajznerwoznjenjam
Accznerwoznjenjeznerwoznjeniznerwoznjenja
Instr (z/ze)znerwoznjenjomznerwoznjenjomajznerwoznjenjemi
Loc (wo)znerwoznjenjuznerwoznjenjomajznerwoznjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomznerwoznjacyznerwoznjacaznerwoznjace
Genznerwoznjaceho
znerwoznjacoh2
znerwoznjacejeznerwoznjaceho
znerwoznjacoh2
Datznerwoznjacemu
znerwoznjacom2
znerwoznjacejznerwoznjacemu
znerwoznjacom2
Accznerwoznjaceho
znerwoznjacoh2
znerwoznjacyznerwoznjacuznerwoznjace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjacymznerwoznjacejznerwoznjacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomznerwoznjacajznerwoznjacej
Genznerwoznjaceju
Datznerwoznjacymaj
Accznerwoznjacejuznerwoznjacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomznerwoznjacyznerwoznjace
Genznerwoznjacych
Datznerwoznjacym
Accznerwoznjacychznerwoznjace
Instr (z/ze)znerwoznjacymi
Loc (wo)znerwoznjacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomznerwoznjanyznerwoznjanaznerwoznjane
Genznerwoznjaneho
znerwoznjanoh2
znerwoznjanejeznerwoznjaneho
znerwoznjanoh2
Datznerwoznjanemu
znerwoznjanom2
znerwoznjanejznerwoznjanemu
znerwoznjanom2
Accznerwoznjaneho
znerwoznjanoh2
znerwoznjanyznerwoznjanuznerwoznjane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjanymznerwoznjanejznerwoznjanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomznerwoznjanajznerwoznjanej
Genznerwoznjaneju
Datznerwoznjanymaj
Accznerwoznjanejuznerwoznjanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomznerwoznjaniznerwoznjane
Genznerwoznjanych
Datznerwoznjanym
Accznerwoznjanychznerwoznjane
Instr (z/ze)znerwoznjanymi
Loc (wo)znerwoznjanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje