Ł
Hornjoserbsce namač| ~am, ~eš ip || namač| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || namač|ować ~uju, ~uješ ip (↕ namočeć / namočić / namočować) 1. nässen, netzen; 2. einweichen
  1. flex   •  namač|eć ~am, ~eš ip nässen, netzen
  2. flex   •  namač|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p nässen, netzen
  3. flex   •  namač|ować ~uju, ~uješ ip (↕ namočeć / namočić / namočować) nässen, netzen
  1. flex   •  namač|eć ~am, ~eš ip einweichen
  2. flex   •  namač|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p einweichen
  3. flex   •  namač|ować ~uju, ~uješ ip (↕ namočeć / namočić / namočować) einweichen