Ł
Hornjoserbsce naměr| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || naměrj| ~am, ~eš ip || naměrj|ować ~uju, ~uješ ip 1. abmessen; 2. richten; 3. ~ić so || ~eć so || ~ować so (↕ nasměrić so / nasměrjeć so / nasměrjować so) zielen
  1. flex   •  naměr|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p abmessen
  2. flex   •  naměrj|eć ~am, ~eš ip abmessen
  3. flex   •  naměrj|ować ~uju, ~uješ ip abmessen
  1. flex   •  naměr|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p richten
  2. flex   •  naměrj|eć ~am, ~eš ip richten
  3. flex   •  naměrj|ować ~uju, ~uješ ip richten
  1. flex   •  naměr|ić so ~ju so, ~iš so, pret ~ich so, ~i so p (↕ nasměrić so / nasměrjeć so / nasměrjować so) zielen
  2. flex   •  naměrj|eć so ~am so, ~eš so ip (↕ nasměrić so / nasměrjeć so / nasměrjować so) zielen
  3. flex   •  naměrj|ować so ~uju so, ~uješ so ip (↕ nasměrić so / nasměrjeć so / nasměrjować so) zielen