Ł 

Suche Key: d2.znowazadolzenje1

Platzhalter  flex   •  znowazadołženj|e n

siehe Deutsch Neuverschuldung SNL Subst

flex nowozadołženje n

flex znowazadołženje n

flex 3 dodatne flex zadołženje n

flex 2 přidatne flex zadołženje n