Ł 
Hornjoserbsce   flex   dli|ć so ~ju so, ~ješ so, pret ~jach so, ~ješe so ip (↕ komdźić so) 1. säumig sein, säumen; 2. sich verzögern

Hornjoserbsce   flex   •  bydl|ić ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip wohnen

Hornjoserbsce flex   •  jědl|ić ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip keschern
Hornjoserbsce flex   •  modl|ić so ~u so, ~iš so, pret ~ach so, ~eše so ip beten
Hornjoserbsce flex   •  mydl|ić ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip einseifen
Hornjoserbsce namydl| ~am, ~eš ip || namydl| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || namydl|ować ~uju, ~uješ ip einseifen
Hornjoserbsce flex   •  pomodl|ić so ~u so, ~iš so, pret ~ich so, ~i so p beten
Hornjoserbsce přesydl| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || přesydl|ować ~uju, ~uješ ip umsiedeln
Hornjoserbsce rozsydl| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || rozsydl|ować ~uju, ~uješ ip zersiedeln
Hornjoserbsce flex   •  skřidl|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p beflügeln
Hornjoserbsce flex   •  sydl|ić ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip siedeln
Hornjoserbsce wobsydl| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || wobsydl|ować ~uju, ~uješ ip besiedeln
Hornjoserbsce flex   •  wobydl|ić ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip bewohnen
Hornjoserbsce wotmydl| ~am, ~eš ip || wotmydl| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p abseifen
Hornjoserbsce flex   •  wumydl|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p seifen, einseifen
Hornjoserbsce wusydl| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || wusydl|ować ~uju, ~uješ ip 1. aussiedeln; 2. ausbürgern
Hornjoserbsce zadli|ć so ~ju so, ~ješ so, pret ~ch so, – so p || zadliwa|ć so ~m so, ~š so ip säumig sein, säumen
Hornjoserbsce zasydl| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || zasydl|ować ~uju, ~uješ ip ansiedeln
Platzhalter flex   •  přesydl|ić p

siehe Deutsch zwangsumsiedeln SNL Verb

namócnje flex přesydlić p

namócnje flex přesydleć ip

namócnje flex přesydlować ip

Platzhalter flex   •  rozsydl|ić p

siehe Deutsch zersiedeln SNL Verb

flex rozsydlić p

flex rozsydleć ip

flex rozsydlować ip

z wobsydlenjom flex 2 rozkuskować p, ip

Platzhalter flex   •  hudl|ić ip

siehe Deutsch hänseln DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  rozkřidl|ić p

siehe Deutsch Flügel DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  rozwidl|ić p

siehe Deutsch gabeln DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  wotbydl|ić p

siehe Deutsch abwohnen DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  čornidlic|a ~y f (↕ tintowy kónk) Tintenfass
Hornjoserbsce hnidlic|a ~y f || hnidličk|a ~i f (↕ zhnidlica / zhnidlička) teigige Birne
Hornjoserbsce flex   •  hnidličkojt|y (↕ zhnidličkojty) teigig, überreif
Hornjoserbsce flex   •  hordlic|a ~y f bot. Hühnerbiss
Hornjoserbsce flex   •  dlic|a ~y f ON Jiedlitz
Hornjoserbsce flex   •  dličan ~a m Jiedlitzer
Hornjoserbsce flex   •  dličank|a ~i f Jiedlitzerin
Hornjoserbsce flex   •  dličansk|i Jiedlitzer …
Hornjoserbsce flex   •  křidlic|a ~y f Streichblech (na płuhu)
Hornjoserbsce flex   •  ludličenj|e ~a n Volkszählung
Hornjoserbsce flex   •  ludličensk|i Volkszählungs-
Hornjoserbsce flex   •  mydlic|a ~y f bot. Seifenkraut
Hornjoserbsce flex   •  radlic|a ~y f Pflugschar
Hornjoserbsce flex   •  radlicar ~ja m Pflugschmied
Hornjoserbsce flex   •  Sedličan ~a m Zedliger
Hornjoserbsce flex   •  Sedličank|a ~i f Zedligerin

Jenož prěnje 40 zapiskow so pokazuje!