Ł 
   flex   •  nerwozn|y nervös

  nerwozit|a ~y f || nerwoznosć ~e f Nervosität
  znerwozn| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || znerwoznj| ~am, ~eš ip || znerwoznj|ować ~uju, ~uješ ip 1. nervös machen; 2. nervös werden
 flex   •  znerwoznjenosć f

siehe auch Entnervung DOW 1989/1991

 flex   •  nerwow|y (↕ čuwowy) Nerven-; ~y centrum Nervenzentrum
 flex   •  nerwow|a

siehe auch Nervenbahn SNL Subst

flex čuwowa flex 1 ćěr f

flex nerwowa flex 1 ćěr f

 flex   •  nerwow|y

a) siehe auch Strickleiternervensystem TermBio Subst

flex rěblojty flex čuwowy flex system m

flex rěblojty flex nerwowy flex system m

b) siehe auch Nervengas SNL Subst

flex čuwowy flex płun m

flex nerwowy flex płun m

 flex   •  nerw|ować ip

siehe auch löchern DOW 1989/1991

 flex   •  paralelonerwow|y parallelnervig
 flex   •  sačkonerwow|y

siehe auch netznervig TermBio Adj

flex sačkonerwowy

flex syćonerwowy

 flex   •  smuhatonerwow|y

siehe auch streifennervig Blattnervatur TermBio Adj

flex smuhatonerwowy

flex šlebjerdonerwowy

 flex   •  syćonerwow|y

siehe auch netznervig TermBio Adj

flex sačkonerwowy

flex syćonerwowy

 flex   •  šlebjerdonerwow|y

siehe auch streifennervig Blattnervatur TermBio Adj

flex smuhatonerwowy

flex šlebjerdonerwowy

 flex 1   •  centraln|y zentral, Zentral-; ~e tepjenje Zentralheizung; ~y nerwowy system Zentralnervensystem
 flex   •  nerw ~a m anat. (↕ čuwa) Nerv
 flex   •  nerwat|y (↕ čuwaty) nervig
 flex   •  nerw|y ~ow plt. (↕ čuwy) Nerven, Nervemsystem
 flex   •  nerw m

siehe auch Empfindungsnerv TermBio Subst

flex začuwanski flex nerw m

 flex   •  nerwaln|y

siehe auch nerval DOW 1989/1991