Ł 
Hornjoserbsce   flex   •  tasa|ć ~m,  ip (↕ masać) tasten, betasten

Hornjoserbsce flex   •  tasačk ~a m anat. (↕ masačk) Fühler
Hornjoserbsce wobtasa|ć ~m, ~š p || wobtas|ować ~uju, ~uješ ip (↕ wobmasać / wobmasować) 1. abtasten, betasten; 2. betatschen
Platzhalter flex   •  wottas|ać p

siehe auch Deutsch abtasten TermBio TermInf TermWW TermRudź Verb

flex wobpřimać p

flex wobmasać p

flex wobmasować ip

flex wottasać p

flex wottasować ip

Platzhalter flex   •  přetas|ać p

siehe auch Deutsch durchtasten DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  tasadł|o ~a n anat. (↕ masadło) Taster, Tastorgan
Hornjoserbsce flex   •  tasadłow|y (↕ masadłowy) Tastorgan-
Hornjoserbsce flex   •  tasak ~a m tech. (↕ masak) Taster
Platzhalter flex   •  tasansk|i

siehe auch Deutsch Tast~ DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  potaš|a ~e f (↕ selejka) Pottasche (kaliumowy karbonat)
Hornjoserbsce flex   •  zwukotasak ~a m Tonabnehmer
Hornjoserbsce flex   •  zynkotasak ~a m (*↑ zwukotasak) Tonabnehmer
Platzhalter flex   •  wottasak m

siehe auch Deutsch Lochstreifenabtaster TermInf Subst

flex dźěrkošlebjerdkowy flex wottasowak m

flex dźěrkopaskowy flex wottasowak m

flex dźěrkošlebjerdkowy flex wottasak m

flex dźěrkopaskowy flex wottasak m

Platzhalter flex   •  wottasanj|e n

siehe auch Deutsch Abtastung TermInf Subst

EDV

flex wottasanje n

Platzhalter flex   •  wottasansk|a

a) siehe auch Deutsch Abtastrate TermInf Subst

EDV

flex wottasanska flex rata f

b) siehe auch Deutsch Abtastverfahren TermInf Subst

EDV

flex wottasanska flex metoda f

c) siehe auch Deutsch Abtastwert TermInf Subst

EDV

flex wottasanska flex hódnota f

Platzhalter flex   •  zwukotasak m

siehe auch Deutsch Tonkopf SNL Subst

flex zynkowa flex hłójčka f

flex zwukowa flex hłójčka f

flex zwukotasak m

Platzhalter flex   •  pepitašat m

Deutsch Pepitakleid DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  tast|a ~y f Taste
Hornjoserbsce flex   •  tastatur|a ~y f Tastatur
Hornjoserbsce flex   •  tastaturow|y Tastatur-; ~y ćěrjak Tastaturtreiber
Hornjoserbsce flex   •  tastow|y Tasten-; ~y instrument Tasteninstrument
Platzhalter flex   •  Tasmanisk|a f

Deutsch Tasmanien TermGeo Subst NP: Teilstaat; Insel Insel, Bundestaat

Platzhalter flex   •  tasklajst|a f

siehe auch Deutsch Task-Leiste TermInf Subst

flex dźěłowa flex lajsta f

flex tasklajsta f

Platzhalter flex   •  tastatur|a f

siehe auch Deutsch Bildschirmtastatur TermInf Subst

flex wobrazowkowa flex tastatura f

flex monitorowa flex tastatura f

Platzhalter flex   •  tastaturow|y

siehe auch Deutsch Tastaturpuffer TermInf Subst

flex tastaturowy flex 1 pufer m GSg pufera

flex tastaturowy flex 1 mjezyskład m

Platzhalter flex   •  tast|a f

a) siehe auch Deutsch Alt-Graphic-Taste TermInf Subst

flex alt-grafikowa flex tasta f

b) siehe auch Deutsch Backspace-Taste TermInf Subst

flex backspace-tasta f

flex 2 nawrótna flex tasta f

flex tasta f za cofnjenje

c) siehe auch Deutsch Control-Taste TermInf Subst Strg-Taste

flex 2 kontrolna flex tasta f

flex 2 wodźenska flex tasta f

flex Strg-tasta f

d) siehe auch Deutsch Cursortaste TermInf Subst Pfeiltaste

flex cursorowa flex tasta f

e) siehe auch Deutsch Einfg-Taste TermInf Subst

flex Einfg-tasta f

flex tasta f za zasadźenje

flex tasta f za zasunjenje

f) siehe auch Deutsch Enter-Taste TermInf Subst Eingabetaste Returntaste

flex entertasta f

flex tasta f za zapodaće

g) siehe auch Deutsch Entfernen-Taste TermInf Subst Löschtaste

flex wotstronjenska flex tasta f

h) siehe auch Deutsch Feststelltaste TermInf Subst Shift-Lock-Taste

flex aretěrowanska flex tasta f

flex shift-lock-tasta f

i) siehe auch Deutsch Leertaste TermInf Subst

flex mjezotowa flex tasta f

j) siehe auch Deutsch Lösch-Taste TermInf Subst Entfernen-Taste

flex wotstronjenska flex tasta f

k) siehe auch Deutsch Pfeiltaste TermInf Subst Cursortaste

flex cursorowa flex tasta f

l) siehe auch Deutsch Return TermSpo TermInf Subst

Sport; Tennis und Tischtennis; Schlag, der auf den Aufschlag folgt

flex return m

EDV; Eingabetaste

flex tasta f za zapodaće

flex returntłóčatko n

flex returntasta f

flex entertasta f

m) siehe auch Deutsch Rückschritt-Taste TermInf Subst Backspace-Taste

flex backspace-tasta f

flex 2 nawrótna flex tasta f

flex tasta f za cofnjenje

flex tasta f za wróćostajenje

flex tasta f za wróćowzaće

n) siehe auch Deutsch Shift-Lock-Taste TermInf Subst Feststelltaste

flex aretěrowanska flex tasta f

flex shift-lock-tasta f

o) siehe auch Deutsch Shift-Taste TermInf Subst Umschalttaste

flex shiftowa flex tasta f

flex přešaltowanska flex tasta f

flex shift-tasta f

p) siehe auch Deutsch Strg-Taste TermInf Subst Control-Taste

flex Strg-tasta f

flex Strg-tłóčatko n

flex 2 kontrolna flex tasta f

flex 2 wodźenska flex tasta f

q) siehe auch Deutsch Tabulatortaste TermInf Subst

flex tabulatorowa flex tasta f

flex tabulatorowe flex tłóčatko n

r) siehe auch Deutsch Umschalttaste TermInf Subst Shift-Taste

flex shiftowa flex tasta f

flex přešaltowanska flex tasta f

s) siehe auch Deutsch Feststelltaste SNL Subst

flex aretěrowanska flex tasta f

flex tasta f za aretěrowanje

t) siehe auch Deutsch Funktionstaste SNL Subst

flex 2 funkciska flex tasta f

flex 2 funkciske flex tłóčatko n

u) siehe auch Deutsch Leertaste SNL Subst ↑DOW auch

flex tasta f za prózdnotu

flex tasta f za mjezotu

flex tłóčatko n za prózdnotu

flex tłóčatko n za mjezotu

v) siehe auch Deutsch Maustaste SNL Subst

flex tasta f myški

flex tłóčatko n myški

flex myškowa flex tasta f

flex myškowe flex tłóčatko n

w) siehe auch Deutsch Sensortaste SNL Subst Elektrotechnik, Elektronik

flex sensorowa flex tasta f

x) siehe auch Deutsch Umschalttaste SNL Subst

flex shiftowa flex tasta f

flex shiftowe flex tłóčatko n

flex tasta f za wulkopisanje

flex tłóčatko n za wulkopisanje

Platzhalter flex   •  tastow|a

a) siehe auch Deutsch Hotkey TermInf Subst

flex hotkey m GSg hotkeyja

flex tastowa flex kombinacija f

b) siehe auch Deutsch Tastenkonfiguration TermInf Subst

flex tastowa flex konfiguracija f

Platzhalter flex   •  Taškent m ON

Deutsch Taschkent Datowa banka geografiskich eksonymow

Hornjoserbsce flex   •  karitas ~y f Karitas
Platzhalter   •  Caritas indekl.

a) siehe auch Deutsch Caritas TermNab Subst kath. Hilfswerk

Caritas f indekl

flex Carita f

b) siehe auch Deutsch Caritas SNL Subst

flex Carita f

flex Zwjazk m carity

Caritas f indekl

Platzhalter flex   •  ikonostas m

Deutsch Ikonostas TermNab Subst

Hornjoserbsce flex   •  Felicitas f PN Felizitas
Hornjoserbsce flex   •  Alma-Atask|i (*↑ Almatyski) Alma-Ataer …
Hornjoserbsce flex   •  atašej ~a m Attaché; kulturny ~ Kulturattaché; wikowanski ~ Handelsattaché
Hornjoserbsce flex   •  atašejow|y Attaché-
Hornjoserbsce flex   •  Bogotásk|i Bogotáer …
Hornjoserbsce flex 2   •  ecstasy ~je f Ecstasy (droga)
Hornjoserbsce fantasm|a sg indekl. m || ~y f (*↑ błudmo) Phantasma
Hornjoserbsce flex   •  fantasmagorij|a ~e (sg dat || lok fantasmagoriji) f Phantasmagorie
Hornjoserbsce flex   •  fantast ~a m Fantast

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!