Ł 
   flex   wašničkojt|y 1. launisch, launenhaft; 2. (↕ dźiwny / spodźiwny / wonajki) sonderbar, seltsam

 flex   •  wašničkojtosć f (→ wašničkojty) substantivische Ableitung von wašničkojty
 flex   wašničk|o ~a n 1. Laune; 2. Marotte (dźiwny počink)
 flex   •  wašničkar ~ja m (↕ dźiwnušk / spodźiwnik) Sonderling
 flex   •  wašničkarstw|o n

siehe auch Absonderlichkeit DOW 1989/1991