Ł 

pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž słód słoda||słodu m Geschmack

Hornjoserbsce flex   •  bród broda||brodu m Furt
Hornjoserbsce    flex   •  hłód hłoda||hłodu m (ale ↕ wód) Hunger

Hornjoserbsce    flex   •  hłód hłoda||hłodu m (ale ↕ wód) Hungersnot

Hornjoserbsce flex   •  hród hroda||hrodu m (ale ↕ ród) Schloss; wodowy ~ Wasserschloss; knjez hrodu Schlossherr
Hornjoserbsce flex   •  hród hroda||hrodu m (ale ↕ ród) Burg; mócnarski ~ hist. Zwingburg
Hornjoserbsce flex   •  chód choda||chodu m Gang, Gangart
Hornjoserbsce flex   •  chód choda||chodu m tech. Gang; prěni ~ erster Gang
Hornjoserbsce    flex   •  lód loda||lodu m Eis; mórski ~ Meereseis; nakopjeny ~ Packeis; lodowcowy ~ Gletschereis; nutřkokrajny ~ Inlandeis

Hornjoserbsce    flex   •  lód loda||lodu m (↕ zmjerzlina) Speiseeis

Hornjoserbsce flex   •  płód płoda||płodu m (ale ↕ płót / pót) Frucht; jadrowy ~ Kernfrucht; łušćinowy ~ Hülsenfrucht; trukowy ~ Schotenfrucht; wolijowy ~ Ölfrucht; pozdatny ~ Scheinfrucht; póčkaty ~ Steinfrucht; dźiwi ~ Wildfrucht
Hornjoserbsce flex   •  před|hród ~hroda||~hrodu m Vorschloss
Hornjoserbsce flex   •  před|hród ~hroda||~hrodu m Vorburg
Hornjoserbsce flex   •  ród roda||rodu m (ale ↕ hród) Geschlecht; knježićelski ~ Herrschergeschlecht
Hornjoserbsce flex   •  ród roda||rodu m biol. (ale ↕ hród) Gattung
Hornjoserbsce flex   •  ród roda||rodu m (ale ↕ hród) Abstammung
Hornjoserbsce flex   •  ród roda||rodu m rěč. (ale ↕ hród) (↕ genus) Geschlecht
Hornjoserbsce flex   •  schód schoda||schodu m (*↑ schody) Treppe; wity ~ Wendeltreppe
Hornjoserbsce flex   •  słód słoda||słodu m Geschmack
Hornjoserbsce flex   •  słód słoda||słodu m Malz
Hornjoserbsce flex   •  nutřchód m zest.
Hornjoserbsce flex   •  papłód m
Hornjoserbsce flex   •  podród m
Hornjoserbsce flex   •  podwód m
Hornjoserbsce flex   •  předpłód m
Hornjoserbsce flex   •  sylzowód m
Hornjoserbsce flex   •  babkahłód m