Ł 

pytaj leksemy ze samsnej zakładnej formu a fleksiju kaž njekedźbn|y (*↑ njekedźbliwy) unaufmerksam

Hornjoserbsce   flex   •  njekedźbn|y (*↑ njekedźbliwy) unaufmerksam
Hornjoserbsce   flex   •  njekedźbn|y (*↑ njekedźbliwy) unvorsichtig
Hornjoserbsce   flex   •  njekedźbn|y (*↑ njekedźbliwy) fahrlässig