Ł 

pytaj leksemy ze samsnej zakładnej formu a fleksiju kaž słodow|y

Hornjoserbsce flex   •  słodow|y Geschmacks-; ~y směr Geschmacksrichtung
Hornjoserbsce flex   •  słodow|y Malz-