Ł 
Hornjoserbsce flex   •  lěkarnj|a ~e f Apotheke

Hornjoserbsce flex   •  woblěkarnj|a ~e f Ankleideraum
Hornjoserbsce flex   •  lěkarnjow|y Apotheken-
Hornjoserbsce flex   •  lěkarnic|a ~y f Apothekerin
Hornjoserbsce flex   •  lěkarničk|a ~i f dim. (Hand)apotheke; domjaca ~a Hausapotheke
Hornjoserbsce flex   •  lěkarnik ~a m Apotheker
Hornjoserbsce flex   •  lěkarnisk|i Apotheker-; ~a waha Apothekerwaage
Platzhalter flex   •  lěkarničk|a f

siehe Deutsch Autoverbandskasten SNL Subst

flex awtowa flex lěkarnička f

Platzhalter flex   •  lěkarnistw|o n

siehe Deutsch Arzneikunde DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex 1   •  lěkar ~ja m Arzt; domjacy ~ Hausarzt; fachowy ~ Facharzt; praktiski ~ praktischer Arzt; skótny ~ Tierarzt; zubny ~ Zahnarzt
Hornjoserbsce flex   •  lěkarcyn|y … der Ärztin
Hornjoserbsce flex   •  lěkar|ić ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip Arzt sein
Hornjoserbsce flex   •  lěkarjow|y Arzt-
Hornjoserbsce flex   •  lěkark|a ~i f Ärztin
Hornjoserbsce flex 1   •  lěkarsk|i ärztlich, Arznei-; ~e rostliny pl Arzneipflanzen; ~a njedźelska słužba ärztlicher Sonntagsdienst
Hornjoserbsce flex   •  lěkarstw|o ~a n Arznei(mittel)
Platzhalter flex   •  lěkark|a f

siehe Deutsch Allgemeinmedizinerin SNL Subst

flex lěkarka f za powšitkownu medicinu

flex 2 powšitkowna flex medicinarka f

siehe Deutsch Belegärztin SNL Subst

flex 2 eksterna flex lěkarka f

siehe Deutsch HNO-Ärztin SNL Subst

flex HNO-lěkarka f

flex lěkarka f za HNO

flex lěkarka f za šiju, nós a wuši

siehe Deutsch Internistin SNL Subst

flex internistka f

flex lěkarka f za nutřkowne

flex lěkarka f za nutřkowne chorosće

siehe Deutsch Landärztin SNL Subst

flex lěkarka f na wsy

flex lěkarka f na kraju

flex 2 wjesna flex lěkarka f

siehe Deutsch Notärztin SNL Subst

flex lěkarka f za nuzowe pady

flex 2 nuzowa flex lěkarka f

siehe Deutsch Rettungsärztin SNL Subst

flex 2 wuchowanska flex lěkarka f

siehe Deutsch Vertragsärztin SNL Subst

flex 2 zrěčenska flex lěkarka f

flex kasowa flex lěkarka f

siehe Deutsch Vertragsbehandlerin SNL Subst

flex 2 zrěčenska flex lěkarka f

flex kasowa flex lěkarka f

siehe Deutsch Vertragszahnärztin SNL Subst

flex 2 zrěčenska flex 2 zubna flex lěkarka f

flex kasowa flex 2 zubna flex lěkarka f

siehe Deutsch Vertrauensärztin SNL Subst

flex 2 dowěrna flex lěkarka f

flex lěkarka f dowěry

Platzhalter flex 2   •  lěkarsk|a

siehe Deutsch Geißraute TermBio Subst

flex 2 (lěkarska) flex rutowka f

siehe Deutsch Ärztekammer SNL Subst

flex komora f lěkarjow

flex 2 lěkarska flex komora f

Platzhalter flex 2   •  lěkarsk|e

siehe Deutsch Totenschein SNL Subst ↑DOW

flex 2 smjertne flex wobkrućenje n

flex 2 smjertne flex wobswědčenje n

flex 2 (lěkarske) flex wobkrućenje n smjerće

flex 2 (lěkarske) flex wobswědčenje n smjerće

Platzhalter flex 2   •  lěkarsk|i

siehe Deutsch Kunstfehler SNL Subst

flex 2 lěkarski flex zmylk m

flex 2 medicinski flex zmylk m

flex 2 fachowy flex zmylk m (lěkarja)

Platzhalter flex 2   •  lěkar ~ja m

siehe Deutsch Allgemeinmediziner SNL Subst

flex 2 lěkar m GSg lěkarja za powšitkownu medicinu

flex 2 powšitkowny flex 2 medicinar m GSg medicinarja

siehe Deutsch Belegarzt SNL Subst

flex 2 eksterny flex 2 lěkar m GSg lěkarja

siehe Deutsch HNO-Arzt SNL Subst

flex HNO-lěkar m GSg HNO-lěkarja

flex 2 lěkar m GSg lěkarja za HNO

flex 2 lěkar m GSg lěkarja za šiju, nós a wuši

siehe Deutsch Internist SNL Subst ↑DOW auch

flex 2 lěkar m GSg lěkarja za nutřkowne

flex 2 lěkar m GSg lěkarja za nutřkowne chorosće

siehe Deutsch Landarzt SNL Subst

flex 2 lěkar m GSg lěkarja na wsy

flex 2 lěkar m GSg lěkarja na kraju

flex 2 wjesny flex 2 lěkar m GSg lěkarja

siehe Deutsch Notarzt SNL Subst

flex 2 lěkar m GSg lěkarja za nuzne pady

flex 2 nuzowy flex 2 lěkar m GSg lěkarja

siehe Deutsch Rettungsarzt SNL Subst

flex 2 wuchowanski flex 2 lěkar m GSg lěkarja

siehe Deutsch Vertragsarzt SNL Subst

flex 2 zrěčenski flex 2 lěkar m GSg lěkarja

flex kasowy flex 2 lěkar m GSg lěkarja

siehe Deutsch Vertragsbehandler SNL Subst

flex 2 zrěčenski flex 2 lěkar m GSg lěkarja

flex kasowy flex 2 lěkar m GSg lěkarja

siehe Deutsch Vertragszahnarzt SNL Subst

flex 2 zrěčenski flex 2 zubny flex 2 lěkar m GSg lěkarja

flex kasowy flex 2 zubny flex 2 lěkar m GSg lěkarja

siehe Deutsch Vertrauensarzt SNL Subst ↑DOW auch

flex 2 dowěrny flex 2 lěkar m GSg lěkarja

Platzhalter flex   •  lěkarstwow|y

siehe Deutsch Arznei~ DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  šeflěkar ~ja m Chefarzt
Platzhalter flex   •  HNO-lěkar ~ja m

siehe Deutsch HNO-Arzt SNL Subst

flex HNO-lěkar m GSg HNO-lěkarja

flex 2 lěkar m GSg lěkarja za HNO

flex 2 lěkar m GSg lěkarja za šiju, nós a wuši

Platzhalter flex   •  halekar m

siehe Deutsch Radaubruder DOW 1989/1991

siehe Deutsch Schreier DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  ranylěkar m

siehe Deutsch Wundarzt DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  konjolěkar m
Hornjoserbsce flex   •  slěkar m
Hornjoserbsce flex 1   •  skótnolěkarsk|i tierärztlich, Tierarzt-; ~a praksa Tierarztpraxis
Platzhalter flex   •  HNO-lěkark|a f

siehe Deutsch HNO-Ärztin SNL Subst

flex HNO-lěkarka f

flex lěkarka f za HNO

flex lěkarka f za šiju, nós a wuši

Platzhalter flex   •  kasolěkarsk|i

siehe Deutsch kassenärztlich SNL Adj ↑DOW auch

... kasowych lěkarjow

flex kasolěkarski

flex kasowolěkarski

siehe Deutsch vertragsärztlich SNL Adj

flex zrěčenskolěkarski

flex kasolěkarski

flex kasowolěkarski

... přez zrěčenskeho lěkarja

... přez kasoweho lěkarja

Platzhalter flex   •  kasowolěkarsk|i

siehe Deutsch kassenärztlich SNL Adj ↑DOW auch

... kasowych lěkarjow

flex kasolěkarski

flex kasowolěkarski

siehe Deutsch vertragsärztlich SNL Adj

flex zrěčenskolěkarski

flex kasolěkarski

flex kasowolěkarski

... přez zrěčenskeho lěkarja

... přez kasoweho lěkarja

Platzhalter flex 2   •  skótnolěkarsk|i

siehe Deutsch veterinärmedizinisch SNL Adj

flex weterinarnomedicinski

flex weterinarnolěkarski

flex 2 skótnolěkarski

Platzhalter flex   •  weterinarnolěkarsk|i

siehe Deutsch veterinärmedizinisch SNL Adj

flex weterinarnomedicinski

flex weterinarnolěkarski

flex 2 skótnolěkarski

Platzhalter flex   •  wjelekaratow|y

siehe Deutsch hochkarätig SNL Adj

Schmuck

flex wjelekaratowy

flex wysokokaratowy

flex wysokokaratny

übertragen

flex 2 wulkotny

... z wulkej kwalitu

wulce flex 2 wuznamny

wysoce flex 2 wuznamny

jara flex 2 wuznamny

Platzhalter flex   •  zrěčenskolěkarsk|i

siehe Deutsch vertragsärztlich SNL Adj

flex zrěčenskolěkarski

flex kasolěkarski

flex kasowolěkarski

... přez zrěčenskeho lěkarja

... přez kasoweho lěkarja

Platzhalter flex   •  zubnolěkarsk|a

siehe Deutsch Zahnarzthelferin SNL Subst

flex pomocnica f zubneho lěkarja

flex zubnolěkarska flex pomocnica f

Platzhalter flex   •  zubnolěkarsk|i

siehe Deutsch Zahnarzthelfer SNL Subst

flex 2 pomocnik m zubneho lěkarja

flex zubnolěkarski flex 2 pomocnik m

Platzhalter flex   •  domjacolěkarsk|i

siehe Deutsch Hausarztpraxis DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  fachowolěkarsk|i

siehe Deutsch fachärztlich DOW 1989/1991

Jenož prěnje 40 zapiskow so pokazuje!