Ł
Hornjoserbsce flex   •  přizwuk|ować ~uju, ~uješ ip betonen

Hornjoserbsce flex   •  přizwukowanj|e ~a n (*↑ přizwuk) Betonung
Hornjoserbsce flex   •  přizwukow|y Betonungs-
flex   •  popřizwukow|y

siehe Deutsch nachtonig DOW 1989/1991

flex   •  předpřizwukow|y

siehe Deutsch vortonig DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  přizwuk ~a m Betonung
flex   •  njepřizwučn|y

siehe Deutsch unbetont DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   přizwol| ~am, ~eš ip 1. genehmigen, bewilligen, zugestehen; 2. zulassen
Hornjoserbsce flex   přizwolenj|e ~a n 1. Genehmigung, Bewilligung, Zugeständnis; 2. Zulassung
Hornjoserbsce flex 1   přizwolensk|i 1. Genehmigungs-, Bewilligungs-, Zugeständnis-; 2. Zulassungs-; ~a komisija Zulassungskommission
Hornjoserbsce flex   přizwolernj|a ~e f 1. Genehmigungsstelle, Bewilligungsstelle; ~a bydlenskich pjenjez Wohngeldbewilligungsstelle; 2. Zulassungsstelle
Hornjoserbsce přizwol| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || přizwol|ować ~uju, ~uješ ip 1. genehmigen, bewilligen, zugestehen; 2. zulassen
flex   •  přizwolenj|e n

siehe Deutsch Fristgewährung SNL Subst

flex přizwolenje n pozdźišeho termina

flex 2   •  přizwolensk|a

siehe Deutsch Zulassungskommission SNL Subst

flex 2 přizwolenska flex komisija f

flex dopušćenska flex komisija f

flex 2   •  přizwolensk|e

siehe Deutsch Zulassungsnummer SNL Subst

flex 2 přizwolenske flex čisło n

flex dopušćenske flex čisło n

flex registraciske flex čisło n

flex 2   •  přizwolensk|i

siehe Deutsch Zulassungsordnung SNL Subst

flex 2 přizwolenski flex porjad m

flex dopušćenski flex porjad m

flex registraciski flex porjad m

flex porjad m přizwolenja

flex porjad m dopušćenja

flex   •  přizwolernj|a f

siehe Deutsch Wohngeldstelle SNL Subst

flex přizwolernja f bydlenskich pjenjez

flex přizwolernja f bydlenskeho pjenjeza

flex přizwolernja f připłatka za bydlenje

siehe Deutsch Zulassungsstelle SNL Subst ↑DOW auch

flex přizwolernja f

flex dopušćernja f

flex registratura f

Hornjoserbsce flex   •  přizwoler m
Hornjoserbsce flex   •  přizwolomn|y