(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena šćuwar:

šćuwar: [BartC4] [BartC5] [JencH1] [Mojas1] [Pomoc1] [Stone1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity