(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anita:

anita: [Breza10] [Grune1] [Katol1] [Plomj1] [Rozhl4] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2004] [SN2005] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Stach2] [Stach3] [Stach4]
änita: [SN20015]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity