(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena akustika:

akustika: [JencH1] [Katol2] [Katol4] [Rozhl4] [Rozhl8] [SN20015] [SN20017] [SN2001] [SN2005] [SN2006] [SN2009] [SN2013] [Stone1] [Termi6] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity