(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena anonsowy:

änonsowy: [SN20016]
anonsowy: [Cyblo1] [SN20016]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity