(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena centralny:

centralny: [Biolo1] [Breza6] [Cyblo1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Domiz1] [JencH1] [JencP1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Krawc2] [Krawc4] [Krawz1] [Letop13] [Letop16] [Letop1] [Letop7] [MicAc1] [Mlynk2] [Nowyb1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs5] [Stone1] [Termi11] [Termi1] [Termi2] [Termi5] [Terra1] [Terra5] [Terra6] [Verne1] [Voelk2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity