(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena hańbićiwy:

hańbićiwy: [JencH1] [KochJ12] [KochJ5] [Stary2] [Stone1] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity