(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena našćuwanje:

našćuwanje: [JencP1] [Rozhl6] [Rozhl9] [SN20013] [SN20016] [SN20019] [SN2001] [SN2013]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity