(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nerw:

nerw: [Breza6] [JencH1] [KolaC1] [Krawc3] [Krawc4] [Pomoc1] [Rozhl7] [SN20012] [SN20014] [SN2011] [Stone1] [Termi1] [Voelk2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity