(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nerwowa:

nerwowa: [Termi1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity