(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nerwowy:

nerwowy: [Biolo1] [JencH1] [Malin1] [Pomoc1] [Rozhl7] [Sretr2] [Stone1] [Termi1] [Voelk2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity