(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nerwozita:

nerwozita: [Breza11] [CyzJa2] [JencH1] [Mlynk3] [Rozhl5] [Rozhl7] [SN20015] [SN20017] [SN2002] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [Serbs3] [Stone1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity