(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nerwoznosć:

nerwoznosć: [BartC6] [Grojl1] [JencH1] [Krawc1] [Kubas2] [MicAc1] [Mlynk3] [Nawka2] [Nowep1] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20018] [SN2002] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Stone1] [Terra6] [Verne1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity