(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nerwozny:

nerwozny: [BartC2] [BartC4] [BartC5] [Brank2] [Brank3] [Breza11] [Breza2] [Breza5] [Breza9] [Grojl6] [Hajdu1] [Hajdu2] [JencH1] [Katol3] [KochJ13] [Krawc1] [Krawz2] [Kubas1] [Kubas2] [Malin1] [Mlynk1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka3] [Nowep1] [Pater1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Rozhl10] [Rozhl8] [SN20012] [SN20016] [SN20018] [SN20020] [SN2004] [SN2005] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2013] [SN2014] [Serbs2] [Serbs4] [Serbs6] [Sretr1] [Stach2] [Stone1] [Verne1] [Voelk1] [Worna1] [Wuhla1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity