(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njekedźbliwy:

njekedźbliwy: [Breza11] [JencH1] [Krasz1] [SN20018] [SN20019] [SN2008] [Sretr1] [Stone1] [Termi2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity