(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njekedźbnosć:

njekedźbnosć: [BartC14] [JencH1] [KolaC2] [Kubas9] [SN20016] [Slown1] [Wicaz1] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity