(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena słódnidło:

słódnidło: [JencH1] [Kubas2] [Terra6] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity