(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena słódny:

słódny: [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Citan1] [Corna4] [Cyblo1] [Grojl2] [JencH1] [Jurko1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ9] [MicAc1] [Nawka3] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Pomoc1] [Recus1] [Recus2] [Rozhl11] [Rozhl2] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs4] [Slown1] [Sretr2] [Stary1] [Stary2] [Stone1] [Voelk1] [Wicaz1] [Worna1] [Wosad1] [Wotro1] [Zejle2] [Zejle4] [Zejle5] [Zejle6]
ßłódny: [Plomj3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity