(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena słodar:

šlodar: [Rozhl11] [Rozhl4]
słodar: [JencH1] [Termi2] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity