(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wašničko:

wašničko: [BartC11] [BartC12] [Bjedr1] [Breza11] [Domas3] [HoseS1] [Iselt1] [Iselt2] [JencH1] [KolaC1] [Kubas5] [SN20017] [SN20018] [SN2013] [SecaK1] [Serbs4] [Slode1] [Solta2] [Stach2] [Stone1] [Wjela4] [Wjela5] [Worna1] [Zejle2] [Zejle4] [Zejle5] [Zejle6] [Zejle7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity