(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladanje:

wobhladanje: [BartC14] [Biolo1] [Breza2] [CyzJa2] [CyzJa3] [Domas2] [Grojl4] [Grojl6] [JencH1] [JencP1] [Katol1] [Katol4] [KochJ7] [Letop5] [MicAc1] [Plomj1] [Plomj2] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl7] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Stone1] [Verne1] [Worna1] [Worna5] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity