(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladniwosć:

wobhladniwosc: [Voelk2]
wobhladniwosć: [BartC5] [Brank1] [Domas1] [JencH1] [Katol1] [KochJ7] [Loren2] [Nawka1] [Pomoc1] [Rozhl11] [Rozhl1] [SN20013] [SN20015] [SN2001] [SN20020] [SN2013] [Sretr1] [Stary2] [Stone1] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity