(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladnyć:

wobhladnyć: [Corna4] [Grojl3] [JencH1] [Jiras1] [Krawz2] [Metow2] [Rozhl5] [SN2013] [Slown1] [Sretr2] [Stach1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity