(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladować:

wobhladować: [BartC11] [BartC1] [Brank1] [Breza10] [Breza11] [Breza1] [Breza2] [Breza5] [Breza6] [Breza7] [Breza8] [Breza9] [Budar1] [Budar3] [CyzJa3] [Grojl3] [Hajdu2] [Hrono1] [Iselt1] [Iselt2] [JencH1] [JencP1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ12] [KochJ13] [KochJ3] [KochJ5] [KochJ6] [KochJ7] [KochJ9] [KolaC1] [Krawc1] [Krawz1] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [Letop10] [Letop11] [Letop12] [Letop16] [Letop1] [Letop3] [Letop5] [Letop6] [Letop7] [Letop9] [Loren1] [Loren2] [Marja1] [Metow1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka2] [Nowak1] [Nowak3] [Nowak4] [Nowak5] [Nowep1] [Pater2] [Plomj2] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Serbs9] [Solta2] [Sretr1] [Stach2] [Stach4] [Stary2] [Stone1] [Terra1] [Terra2] [Terra3] [Terra5] [Terra6] [Verne1] [Wawri1] [Wicaz1] [Woelk2] [Worna1] [Worna4] [Zejle2] [Zejle3] [Zejle4] [Zejle7] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity