(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladowanski:

wobhladowanski: [SN20019]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity