(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wopominać:

wopominać: [BartC5] [Brank1] [Brank3] [Hesla1] [JencH1] [JencP1] [JencR1] [Katol1] [Katol4] [Loren2] [Rozhl11] [Rozhl4] [Rozhl6] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Solta2] [Stary1] [Stary2] [Stawi1] [Stone1] [Walda2] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity