(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wušćuwać:

wušćuwać: [KolaC1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity