(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena začuwać:

začuwać: [BartC4] [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Budar2] [Domas1] [Grojl6] [Hajdu2] [Hevie1] [Hrono1] [Iselt1] [JencH1] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ11] [KochJ7] [Krawc4] [Krawz1] [Kubas2] [Kubas5] [Loren2] [Marja1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka1] [Nawka4] [Nowep1] [Plomj1] [Plomj2] [Pomoc1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs10] [Serbs2] [Serbs3] [Serbs4] [Serbs6] [Serbs7] [Serbs9] [Solta1] [Solta2] [Sretr1] [Sretr2] [Stach1] [Stary2] [Stone1] [Termi3] [Terra1] [Terra5] [Treit1] [Verne1] [Wicaz1] [Wjela2] [Wjela5] [Worna1] [Worna4] [Wuhla1] [Wuhla2] [Zejle5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity