(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena začuwajomny:

začuwajomny: [JencH1] [SN2006]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity