#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1bjezwobhladniwosćbjez•wob•hla•d•ni•wosć
2bjezwobhladniwosćachbjez•wob•hla•d•ni•wo•s•ćach
3bjezwobhladniwosćambjez•wob•hla•d•ni•wo•s•ćam
4bjezwobhladniwosćebjez•wob•hla•d•ni•wo•s•će
5bjezwobhladniwosćemibjez•wob•hla•d•ni•wo•s•će•mi
6bjezwobhladniwosćibjez•wob•hla•d•ni•wo•s•ći
7bjezwobhladniwosćomajbjez•wob•hla•d•ni•wo•s•ćo•maj
8bjezwobhladniwosćowbjez•wob•hla•d•ni•wo•s•ćow
9bjezwobhladniwosćubjez•wob•hla•d•ni•wo•s•ću