#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1nerwowaner•wo•wa
2nerwowajner•wo•waj
3nerwowener•wo•we
4nerwowehoner•wo•we•ho
5nerwowejner•wo•wej
6nerwowejener•wo•we•je
7nerwowejuner•wo•we•ju
8nerwowemuner•wo•we•mu
9nerwowiner•wo•wi
10nerwowo-ner•wo•wo-
11nerwowohner•wo•woh
12nerwowomner•wo•wom
13nerwowuner•wo•wu
14nerwowyner•wo•wy
15nerwowychner•wo•wych
16nerwowymner•wo•wym
17nerwowymajner•wo•wy•maj
18nerwowyminer•wo•wy•mi