#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1bjezsłódnosćbjez•słó•d•nosć
2bjezsłódnosćachbjez•słó•d•no•s•ćach
3bjezsłódnosćambjez•słó•d•no•s•ćam
4bjezsłódnosćebjez•słó•d•no•s•će
5bjezsłódnosćemibjez•słó•d•no•s•će•mi
6bjezsłódnosćibjez•słó•d•no•s•ći
7bjezsłódnosćomajbjez•słó•d•no•s•ćo•maj
8bjezsłódnosćowbjez•słó•d•no•s•ćow
9bjezsłódnosćubjez•słó•d•no•s•ću